Gwasanaeth technegol

Gwasanaeth technegol

Adduned

Gwifren gwasanaeth: + 8618049928919 / 021-64885307

Gwasanaeth gydol oes

Y warant yw 12 mis, ac mae'r cynnyrch yn darparu gwasanaeth cynnal a chadw oes.
Bydd y gwasanaeth cwsmeriaid yn ymateb cyn pen 2 awr ar ôl derbyn cais y cwsmer am atgyweiriad.

Rhannau sbâr ac amnewid

Mae Angji yn talu sylw mawr i "gyffredinoldeb" a "chyfnewidioldeb" rhannau a chydrannau wrth ddylunio cynnyrch, ac mae wedi sefydlu ffeil dechnegol gyflawn ar gyfer pob cynnyrch lliflif. Mae gan y ffatri nifer fawr o ategolion i sicrhau y gellir atgyweirio cynhyrchion defnyddwyr yn brydlon ac yn gyflym.

Cyfnod gwarant

12 mis o ddyddiad cludo cynnyrch.

Cyfyngiadau gwarant

1. Nid yw gosod y lliflif yn cydymffurfio â'r rheoliadau cenedlaethol a'r canllawiau a nodir yn nogfennau technegol Nal.
2. Ffactorau dynol a ffactorau anorchfygol.

Rheoliadau Gwasanaeth Bywyd

Mae Shanghai Angji yn gweithredu gwaith cynnal a chadw gydol oes ar gyfer ei holl gynhyrchion, a'r egwyddor gwasanaeth yw:
1. Sicrhewch fod y cynnyrch yn rhedeg yn ddi-dor.
2. Parhau i gynnal cywirdeb mesur uchel ac ymestyn oes y cynnyrch.
3. Lleihau costau atgyweirio a chynnal a chadw'r defnyddiwr.

Eitemau gwasanaeth

Dilynwch ofynion y llawlyfr cynnyrch yn llym i arwain gosod a chomisiynu'r cynnyrch.

Cefnogaeth dechnegol

1. Cynorthwyo'r defnyddiwr i wneud dewis rhesymol yn unol ag amodau'r safle a gofynion y broses. Sicrhewch fod yr offeryn yn gweithio'n normal ac yn effeithlon.
2. Hyfforddiant am ddim i weithredwyr defnyddwyr.
3. Cynorthwyo defnyddwyr i lunio system rheoli offerynnau.
4. Mae'r llinell gymorth gwasanaeth ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, i ateb pob ymholiad gan ddefnyddwyr mewn modd amserol a chywir, a gwneud trefniadau amserol ac effeithiol ar gyfer pob cais am atgyweiriad.

Arall

1. Ar ôl i bob gwasanaeth gael ei gwblhau, mae'r "Ffurflen Gwasanaeth Ôl-werthu" yn cael ei llenwi a'i chadarnhau gan y defnyddiwr.
2. Dilyn a dychwelyd ymweliadau â defnyddwyr, cynnal "arolwg boddhad defnyddwyr", a chroesawu defnyddwyr i wneud gwerthusiad cynhwysfawr o ansawdd cynnyrch ac ansawdd gwasanaeth!